Actualitat

IV Jornades Estatals d'estudiants d'infermeria

Lleida (Catalunya, Espanya)

Les IV Jornades Estatals d'Infermeria es realitzen a Lleida. En aquestes jornades es poden inscriure estudiants, presentar treballs, assistiran a conferències, visitaran la ciutat i es posaran en comú diverses perspectives de l'activitat infermera actual.
Les jornades són a nivell estatal així que hi hauran estudiants de la resta de comunitats autònomes. Els alumnes que desitgin inscriure's trobaran la informació al tríptic. Així com també un document amb la resta d'informació i unes bases del concurs.

Documents relacionats

Data de publicació: Wed Oct 05 15:48:00 CEST 2011