Estructura i personal

Equip de Direcció

Degà de la Facultat

De Pedro Gómez, Joan

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 31
Telèfon: 971.172606
Mail: depedro@uib.es

Vicedegans de la Facultat

Natalia Romero Franco

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinós. Despatx 44
Tel 971 172916
email: natalia.romero@uib.es

Fernández Domínguez, Juan Carlos

Cap d'estudis de Fisioteràpia
Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 44
Telèfon: 971259513
Mail: jcarlos.fernandez@uib.es

Moreno Mulet, Cristina

Cap d'estudis d'Infermeria
Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-206 
Telèfon: 971 259944
Mail: cristina.moreno@uib.es

Secretària

Miró Bonet, Margalida

Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-201
Telèfon: 971.172316
Mail: mmiro@uib.es

Suport Administratiu

Administrador de centre

Micaela Juan Puigserver (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Administrador de centre (Menorca)

Núria Hidalgo Taltavull
Tel.: 971 37 91 25

Administrador de centre (Eivissa i Formentera)

Sra. Marilina Tur Torres
Tel.: 971 39 80 31

Suport administratiu

Cazorla García, Dolores (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Mail: deganat.fif@uib.es
Tel: 971259562

Caps d'estudis

Fernández, Juan Carlos

Fisioteràpia ( Mallorca )

Grau en Fisioteràpia ( Mallorca )

Contacte

Moreno Mulet, Cristina

Grau en Infermeria ( Mallorca - Eivissa - Menorca )

Infermeria (Pla 1997) ( Mallorca - Eivissa - Menorca ) 

Contacte

Jiménez López, Ana Maria

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària de Menorca

Contacte

Cardona Rosselló, Josefina

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària d'Eivissa

Contacte

Pades Jiménez, Antonia

Màster Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària  

Ubicació: Ed. Beatriu de Pinós. Despatx 19
Telèfon: 971172718
Mail: antonia.pades@uib.es