Estructura i personal

Equip de Direcció

Degà de la Facultat

Alberdi Castell, Rosamaria

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 37
Telèfon: 971.172595
Mail: rosamaria.alberdi@uib.es 

Vicedegans de la Facultat

 

 

Salinas Bueno, Iosune

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinós. Despatx 26
Tel 971 259512
email: iosune.salinas@uib.es

Fernández Domínguez, Juan Carlos

Cap d'estudis de Fisioteràpia
Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 44
Telèfon: 971259513
Mail: jcarlos.fernandez@uib.es

Martínez Andreu, Sonia 

Cap d'estudis d'Infermeria
Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-207
Telèfon: 971 172867
Mail: sonia.martinez@uib.es 

Secretària

Miró Bonet, Margalida

Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-201
Telèfon: 971.172316
Mail: mmiro@uib.es

Suport Administratiu

Administrador de centre

Micaela Juan Puigserver (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Administrador de centre (Menorca)

Núria Hidalgo Taltavull
Tel.: 971 37 91 25

Administrador de centre (Eivissa i Formentera)

Sra. Marilina Tur Torres
Tel.: 971 39 80 31

Suport administratiu

Cazorla García, Dolores (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Mail: deganat.fif@uib.es
Tel: 971259562

Caps d'estudis

Fernández, Juan Carlos

Fisioteràpia ( Mallorca )

Grau en Fisioteràpia ( Mallorca )

Contacte

Martínez Andreu, Sonia 

Grau en Infermeria ( Mallorca - Eivissa - Menorca )

Infermeria (Pla 1997) ( Mallorca - Eivissa - Menorca ) 

Contacte

Jiménez López, Ana Maria

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària de Menorca

Contacte

Cardona Rosselló, Josefina

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària d'Eivissa

Contacte

Moreno Mulet, Cristina

De Pedro Gómez, Joan Ernest