Pràctiques clíniques i de laboratori

  • Normativa específica de pràctiques (document adjunt)
  • Protocol d'actuació en cas d'accident amb risc de contaminació biològica (document adjunt)
  • Itinerari de pràctiques. Grau Infermeria. Pla 2016 (document adjunt)
  • Itinerari de pràctiques. Grau Infermeria. Curs 17-18 (4t Infermeria) (document adjunt)
  • Itinerari de pràctiques clíniques  Eivissa (document adjunt) 
  • Itinerari de pràctiques clíniques  Menorca (document adjunt) 

 

Documents relacionats