Escoltar

Actualitat

Pla anual d’ampliació de matrícula de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. Curs acadèmic 2020-2021

(Plans d’estudis GINF i GFT2 2016)

[Junta de Facultat 25-05-2018]
Actualitzada Comisió de Direcció 10-07-2020

Segons l’article 13 del Reglament Acadèmic en vigor (Acord 13463, FOU 495) poden
realitzar ampliació de matrícula els alumnes que hagin formalitzat matrícula dins el
termini ordinari.

El pla anual d’ampliació de matrícula que afecta als estudis d’Infermeria i
Fisioteràpia (Pla 2016) te les següents característiques:

- El nombre màxim d'estudiants que podran ser acceptats a cada assignatura

susceptible d’ampliació, serà aquell que no incrementi la capacitat del grup
previst a l’assignatura.
- Seran assignatures susceptibles d’ampliació, totes aquelles programades al
segon semestre excepte les matèries de pràctiques clíniques o pràctiques
externes.
Aquestes matèries excloses son:
   o Grau en Infermeria:

  • 21615 - Pràctiques Clíniques I
  • 22725-Pràctiques Clíniques III
  • 22728 - Pràctiques Clíniques VI
  • 22729 - Pràctiques Clíniques VII

   o Grau en Fisioteràpia*1:

  • 22773- Pràcticum I
  • 21691- Pràcticum III

- En el cas de la matèria de TFG 22730 (GINF 2016), podran matricular-se en
febrer aquells i aquelles alumnes que tinguin els requisits necessaris de
matricula i hagin aprovat l ́assignatura 21602 del Pla d ́estudis GINF 2009. El
procediment de matrícula es realitzarà a serveis administratius.
- El procediment de la resta de matèries serà mitjançant auto-matrícula.
- El termini d’ampliació de matrícula proposat serà el que estableixin els serveis
administratius del centre.
- Els estudiants, a través de la web del centre (http://euif.uib.cat/), dels serveis
administratius i del tutor/a de carrera, seran degudament informats del pla
anual d’ampliació de matrícula del centre i del seu caràcter d’excepcionalitat.*1 En el cas excepcional d'estudiants que en el termini ordinari de matrícula no compleixin els requisits per accedir a aquestes assignatures, però sí ho facin en els terminis d'ampliació de matrícula, el/la degana de la Facultat podrà donar permís per a l'ampliació de matrícula.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/07/2020