Escoltar

Comissions

Comissió de Reconeixements de crèdits (CRICT)

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat

Normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

Taules d'equivalències

Infermeria

Fisioteràpia

Consell d'estudis (CEST)

Normativa UIB

Normativa dels estudis: Podreu trobar l'arxiu en la secció d'adjunts al final de la pàgina o a Normativa pròpia de la Facultat

 

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Infermeria

Fisioteràpia

Pla d'acció tutorial (PAT)

Directrius per a l’aplicació del pla d’acció tutorial

 

Comissió d'internacionalització i cooperació

Responsable de mobilitat: Dra. Iosune Salinas. Vicedegana

Coordinadora de mobilitat d'Infermeria: Dra. Noemí Sansó

Coordinadora de mobilitat de Fisioteràpia: Dra. Iosune Salinas. Vicedegana

 

 

Documents relacionats