Escoltar

Activitats de benvinguda

Aquesta acció d'acolliment té com a objectiu transmetre a l'estudiant de nou ingrés al grau d'Infermeria i al grau de Fisioteràpia com s'articulen els plans d'estudis dins la metodologia dels crèdits europeus, i les implicacions que tindrà tot això en la seva formació com a futur infermer/a o fisioterapeuta. És un espai per resoldre també qüestions, inquietuds i així facilitar l’adaptació a la titulació.

Curs 2019-2020

Grau d'Infermeria

  • Dia 9 de setembre de 13 a 14:30 per videoconferència amb Seus de Menorca i Eivissa. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Aula AV05. Grup de matí i Grup de tarda (Mallorca, Menorca i Eivissa). A càrrec de l'equip deganal.

Grau de Fisioteràpia

  • Dia 9 de setembre de 15 a 16:30.  Edifici Beatriu de Pinos. Aula ID01. A càrrec de l'equip deganal.