Escoltar

Activitats de benvinguda

Aquesta acció d'acolliment té com a objectiu transmetre a l'estudiant de nou ingrés al grau d'Infermeria i al grau de Fisioteràpia com s'articulen els plans d'estudis dins la metodologia dels crèdits europeus, i les implicacions que tindrà tot això en la seva formació com a futur infermer/a o fisioterapeuta. És un espai per resoldre també qüestions, inquietuds i així facilitar l’adaptació a la titulació.

Curs 2020-2021

Grau de Fisioteràpia

  • Dia 28 de setembre de 15 a 16:00h.  Aula ID01. Edifici Beatriu de Pinos.  A càrrec de l'equip deganal.

Grau d'Infermeria seu de Palma

  • Torn matí: Dia 28 de setembre de 10:15 a 10:45h. Aula AV05 (Seu d'Eivissa i Formentera i Seu de Menorca per videoconferència). Edifici Guillem Cifre de Colonya. A càrrec de l'equip deganal.
  • Torn tarda: Dia 28 de setembre de 16:45 a 17.15h. Sala d'actes. Edifici Guillem Cifre de Colonya. A càrrec de l'equip deganal.

Grau d'Infermeria Seu d'Eivissa

  • Dia 28 de setembre a les 10.30h.