Escoltar

Sistema de Garantia de Qualitat

Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)

La qualitat a la facultad de Ciències de la salut

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Margalida Cantallops Barceló

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 14/02/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 04/06/2013
Verificació Informe segona modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 12/09/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 12/09/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 07/05/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) 05/06/2009

Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

La qualitat a la facultad de Ciències de la salut

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Margalida Cantallops Barceló

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 25/04/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 04/06/2013
Verificació Informe segona modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 12/09/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 12/09/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) 05/06/2009

Grau d'Infermeria (Pla 2016)

La qualitat a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • María Victoria Martínez Muñoz

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 19/06/2019
Verificació Memòria quarta modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 29/06/2018
Verificació Informe quarta modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 29/06/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 18/02/2014
Verificació Memòria segona modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/06/2013
Verificació Informe segona modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 12/09/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 12/09/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 07/05/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 05/06/2009

Grau d'Infermeria (Pla 2009)

La qualitat a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • María Victoria Martínez Muñoz

 

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 25/04/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 18/02/2014
Verificació Memòria segona modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/06/2013
Verificació Informe segona modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 12/09/2011
Verificació Informe primera modificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 12/09/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 05/06/2009