Escoltar

Sistema de Garantia de Qualitat

Grau d'Infermeria (Pla 2016)

La qualitat a la Facultat d'Infermeria i Fisioterāpia

Planificaciķ d'accions de millora

Pla de millores

Comissiķ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat

 

Rendiciķ de comptes i transparčncia

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2018-19) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 15/07/2020
Verificaciķ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 17/02/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2017-18) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 19/06/2019
Verificaciķ Memōria quarta modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 29/06/2018
Verificaciķ Informe quarta modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 29/06/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2016-17) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 23/03/2018
Acreditaciķ Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 28/06/2017
Acreditaciķ Informe final d'acreditaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 25/04/2017
Acreditaciķ Informe d'autoavaluaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2014-15) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2013-14) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 13/02/2015
Verificaciķ Memōria tercera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2015
Verificaciķ Informe tercera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 18/02/2014
Verificaciķ Memōria segona modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/06/2013
Verificaciķ Informe segona modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2011-12) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 26/01/2012
Verificaciķ Memōria primera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 12/09/2011
Verificaciķ Informe primera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 12/09/2011
Verificaciķ BOE Pla d'estudis verificat - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 07/05/2010
Verificaciķ Alta inicial. Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 04/09/2009
Verificaciķ Memōria del títol oficial - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 05/06/2009
Verificaciķ Informe final de verificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2016) 05/06/2009

Grau de Fisioterāpia (Pla 2016)

La qualitat a la facultad de Ciències de la salut

Planificaciķ d'accions de millora

Pla de millores

Comissiķ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Margalida Cantallops Barceló

 

Rendiciķ de comptes i transparčncia

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2018-19) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 15/07/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 29/11/2019
Verificaciķ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 14/02/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2016-17) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 23/03/2018
Acreditaciķ Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 28/06/2017
Acreditaciķ Informe final d'acreditaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 25/04/2017
Acreditaciķ Informe d'autoavaluaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2014-15) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2013-14) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 13/02/2015
Verificaciķ Memōria tercera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 06/02/2015
Verificaciķ Informe tercera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2012-13) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 30/07/2013
Verificaciķ Memōria segona modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 04/06/2013
Verificaciķ Informe segona modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2011-12) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2010-11) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 26/01/2012
Verificaciķ Memōria primera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 12/09/2011
Verificaciķ Informe primera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 12/09/2011
Verificaciķ BOE Pla d'estudis verificat - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 07/05/2010
Verificaciķ Alta inicial. Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 04/09/2009
Verificaciķ Memōria del títol oficial - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 05/06/2009
Verificaciķ Informe final de verificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2016) 05/06/2009

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Infermeria (Pla 2009)

La qualitat a la Facultat d'Infermeria i Fisioterāpia

Comissiķ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat

 

Rendiciķ de comptes i transparčncia

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2015-16) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 23/06/2017
Acreditaciķ Informe final d'acreditaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 25/04/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2014-15) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2013-14) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 13/02/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 13/02/2015
Verificaciķ Memōria tercera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2015
Verificaciķ Informe tercera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2012-13) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 18/02/2014
Verificaciķ Memōria segona modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/06/2013
Verificaciķ Informe segona modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2011-12) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2010-11) - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 26/01/2012
Verificaciķ Memōria primera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 12/09/2011
Verificaciķ Informe primera modificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 12/09/2011
Verificaciķ Alta inicial. Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 04/09/2009
Verificaciķ Memōria del títol oficial - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 05/06/2009
Verificaciķ Informe final de verificaciķ - Grau d'Infermeria (Pla 2009) 05/06/2009

Grau de Fisioterāpia (Pla 2009)

La qualitat a la facultad de Ciències de la salut

Comissiķ de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Margalida Cantallops Barceló

 

Rendiciķ de comptes i transparčncia

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2015-16) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 23/06/2017
Acreditaciķ Informe final d'acreditaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 25/04/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2014-15) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2013-14) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 13/02/2015
Verificaciķ Memōria tercera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 06/02/2015
Verificaciķ Informe tercera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2012-13) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 30/07/2013
Verificaciķ Memōria segona modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 04/06/2013
Verificaciķ Informe segona modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2011-12) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluaciķ intern (2010-11) - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 26/01/2012
Verificaciķ Memōria primera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 12/09/2011
Verificaciķ Informe primera modificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 12/09/2011
Verificaciķ Alta inicial. Resoluciķ del Consell de Ministres - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 04/09/2009
Verificaciķ Memōria del títol oficial - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 05/06/2009
Verificaciķ Informe final de verificaciķ - Grau de Fisioterāpia (Pla 2009) 05/06/2009