Beques i ajudes

1. Objectius del programa

L'objectiu del programa és oferir un ajut als estudiants d'Infermeria i Fisioteràpia de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la UIB que presentin un treball científic en format oral, pòster o qualsevol altre format a congressos, escoles d’estiu, seminaris o jornades.

2. Requisits dels sol·licitants

 • Estudiants matriculats al grau en Infermeria de la UIB.
 • Estudiants matriculats al grau en Fisioteràpia de la UIB.
 • L'estudiant només pot optar a un cofinançament per any acadèmic.
 • Es cofinançarà un estudiant per comunicació o treball.
 • Els estudiants amb un altre tipus d'ajut o subvenció, destinats a la mateixa activitats, en queden exclosos.

3. Formalització de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar al deganat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia amb l’imprès de sol·licitud que es troba a la web o als serveis administratius de la FIF. 

El programa d’ajuts romandrà oberta en dues convocatòries per any. La primera, fins a finals de Febrer, i la segona, fins a finals de Juliol. No s’acceptarà cap sol·licitud passades dues setmanes des de l’acabament de l’activitat. 

Documentació que s’ha de presentar al Deganat de la FIF:

 • Formulari de sol·licitud (vegeu document adjunt).
 • Còpia o resum de la comunicació / el pòster / el treball.
 • Còpia de la carta d'acceptació per part del congrés, jornada o seminari.
 • Còpia del full amb els preus i dades d'inscripció al congrés, jornada o seminari.
 • Còpia del comprovant del pagament d'inscripció.
 • Còpia del certificat d'assistència.
 • Targetes d'embarcament (si escau).
 • Factures o comprovants (inscripció, bitllets...)  a nom de l’estudiant.

4. Quantitat de les ajudes

La quantitat que rebrà l'estudiant per any acadèmic dependrà del pressupost anual de la Facultat. S'assignaran 6 ajuts perals estudiants matriculats al grau en Infermeria i 4 ajuts per als estudiants matriculats al grau en Fisioteràpia. Anualmentel deganat fixarà la quantitat màxima que pot percebre un/a mateix/a estudiant cada any segons dotació econòmica. Laquantia de les ajudes es distribuirà en les dues convocatòries esmentades. Al final de cada convocatòria, si no s'haconcedit la quantitat per ajudes previstes per convocatòria, el deganat considerarà la possibilitat de re-assignar elromanent.

5. Imprès de sol·licitud

L'estudiant ha de fer la sol·licitud amb el formulari a l’efecte. 

Les instruccions són les següents:

 • S'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud.
 • S'ha de registrar el formulari signat, amb la documentació corresponent i justificació de la que no s'hi hagi pogut adjuntar.

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb María Dolores Cazorla, al telèfon 971 25 95 62, o correu electrònic loli.cazorla@uib.es.

6. Avaluació de les ajudes

Les sol·licituds seran avaluades pel deganat fins al darrer dia lectiu dels mesos de febrer i juliol.