Escoltar

Ubicació i contacte

 Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

 

 Edifici Guillem Cifre de Colonya

Edifici Guillem Cifre de Colonya
Campus UIB 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)

Plànol d'ubicació dins el campus universitari