Ubicació i contacte

 Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia 

Edificis Guillem Cifre i Beatriu de Pinós

Edifici Guillem Cifre de Colonya i Edifici Beatriu de Pinós
Campus UIB 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)

Plànol d'ubicació dins el campus universitari

 Contacte deganat:
Telèfon: 971 25 95 62