Escoltar

Estructura i personal

Equip de Direcció

Degà de la Facultat

Alberdi Castell, Rosamaria

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 37
Telèfon: 971.172595
Mail: rosamaria.alberdi@uib.es 

Vicedegans de la Facultat

 

 

Salinas Bueno, Iosune

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinós. Despatx 26
Tel 971 259512
email: iosune.salinas@uib.es

Fernández Domínguez, Juan Carlos

Cap d'estudis de Fisioteràpia
Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 44
Telèfon: 971259513
Mail: jcarlos.fernandez@uib.es

Miró Bonet, Rosa

Cap d'estudis d'Infermeria
Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-203
Telèfon: 971 259858
Mail: rosa.miro@uib.es 

Secretària

Miró Bonet, Margalida

Ubicació: Edifici Guillem Cifre de Colonya. Despatx C-201
Telèfon: 971.172316
Mail: mmiro@uib.es

Suport Administratiu

Administrador de centre

Micaela Juan Puigserver (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Administrador de centre (Menorca)

Núria Hidalgo Taltavull
Tel.: 971 37 91 25

Administrador de centre (Eivissa i Formentera)

Sra. Rosa María López García
Tel.: 971 39 80 20

Suport administratiu

Cazorla García, Dolores (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Mail: deganat.fif@uib.es
Tel: 971259562

Caps d'estudis

Fernández, Juan Carlos

Fisioteràpia ( Mallorca )

Grau en Fisioteràpia ( Mallorca )

Contacte

Miró Bonet, Rosa

Grau en Infermeria ( Mallorca - Eivissa - Menorca )

Infermeria (Pla 1997) ( Mallorca - Eivissa - Menorca ) 

Contacte

Luna Gallardo, Purificación

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària de Menorca

Contacte

Cardona Rosselló, Josefina

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària d'Eivissa

Contacte

Moreno Mulet, Cristina

De Pedro Gómez, Joan Ernest