Estructura i personal

Equip de Direcció

Degana de la Facultat

 

Moreno Mulet, Cristina

Edifici Margalida Comas i Camps. Despatx 219

Telèfon: 971 25 99 44
Mail: cristina.moreno@uib.es

Vicedegans de la Facultat

 

Martínez Andreu, Sonia
Vicedegana Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Ubicació: Edifici Margalida Comas i Camps. Despatx 251
Telèfon: 971 172867
Mail: sonia.martinez@uib.es

 

Miró Bonet, Margalida
Vicedegana de Qualitat, títols propis i Internacionalització

Ubicació: Edifici Margalida Comas i Camps. Despatx 248
Telèfon: 971 17 25 94
Mail: mmiro@uib.es

 

Fernández Domínguez, Juan Carlos
Cap d'estudis de Fisioteràpia

Ubicació: Edifici Margalida Comas i Camps. Despatx 253
Telèfon: 971 25 95 13
Mail: jcarlos.fernandez@uib.es

 

Carrero Planells, Alba Loreto
Cap d'estudis d'Infermeria

Edifici Margalida Comas i Camps. Despatx 218
Telèfon: 971 25 98 54
Mail: alba.carrero@uib.es

Secretària

 

Velasco Roldán, Olga

Ubicació: Margalida Comas i Camps. Despatx 206
Telèfon: 971 17 27 13
Mail: olga.velasco@uib.es

Suport Administratiu

Administrador de centre

Núria Brunet Montserrat
Tel.: 971 17 29 29

Administrador de centre (Menorca)

Núria Hidalgo Taltavull
Tel.: 971 37 91 25

Administrador de centre (Eivissa i Formentera)

Miguel Horrach Munar
Tel.: 971 17 30 52

Suport administratiu

Cazorla García, Dolores
Mail: deganat.fif@uib.es
Tel: 971 25 95 62

Martí García, Laura
Mail: deganat.fif@uib.es
Tel.: 971 25 96 68

Caps d'estudis

Grau en Fisioteràpia ( Mallorca )

Grau en Infermeria ( Mallorca - Eivissa - Menorca ) 

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària de Menorca

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària d'Eivissa

Miró Bonet, Rosa

Yañez Juan, Aina Maria

Màster en Investigació i Innovació en Salut

Ubicació: Edifici Margalida Comas i Camps