Estructura i personal

Equip de Direcció

Degana de la Facultat

Moreno Mulet, Cristina

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 25
Telèfon: 971 25 99 44
Mail: cristina.moreno@uib.es

Vicedegans de la Facultat

 

 

Miró Bonet, Margalida

Vicedegana i Cap d'estudis d'Infermeria
Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 13
Telèfon: 971 17 25 94
Mail: mmiro@uib.es

Martínez Andreu, Sonia

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 207
Telèfon: 971 172867
Mail: sonia.martinez@uib.es

Fernández Domínguez, Juan Carlos

Cap d'estudis de Fisioteràpia
Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 44
Telèfon: 971 25 95 13
Mail: jcarlos.fernandez@uib.es

Secretària

Velasco Roldán, Olga

Ubicació: Edifici Beatriu de Pinos. Despatx 34
Telèfon: 971 17 27 13
Mail: olga.velasco@uib.es

Suport Administratiu

Administrador de centre

Micaela Juan Puigserver (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Administrador de centre (Menorca)

Núria Hidalgo Taltavull
Tel.: 971 37 91 25

Administrador de centre (Eivissa i Formentera)

Rosa María López García
Tel.: 971 39 80 20

Suport administratiu

Cazorla García, Dolores (Edifici Guillem Cifre de Colonya)

Mail: deganat.fif@uib.es
Tel: 971 25 95 62

Caps d'estudis

Fernández, Juan Carlos

Fisioteràpia ( Mallorca )

Grau en Fisioteràpia ( Mallorca )

Contacte

Miro Bonet, Margalida

Grau en Infermeria ( Mallorca - Eivissa - Menorca )

Infermeria (Pla 1997) ( Mallorca - Eivissa - Menorca ) 

Contacte

Luna Gallardo, Purificación

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària de Menorca

Contacte

Cardona Rosselló, Josefina

Coordinadora Grau d'Infermeria, Seu universitària d'Eivissa

Contacte

Miró Bonet, Margalida

Yañez Juan, Aina Maria