Activitats de benvinguda

JORNADES D’ACOLLIDA AL GRAU D’INFERMERIA I GRAU DE FISIOTERÀPIA

JA SOM FIF!

Curs Acadèmic 2024-2025. Dijous 5 de setembre de 2024.

Sala de Graus. Edifici Margalida Comas i Camps. 

Connexió amb seu universitària de Menorca i Eivissa.

Aquesta acció d'acolliment té com a objectiu informar els/les estudiants de nou ingrés al grau d'Infermeria i al grau de Fisioteràpia com s'articulen els plans d'estudis dins la metodologia dels crèdits europeus, i les implicacions que tindrà tot això en la seva formació com a futur/a infermer/a o fisioterapeuta. També és un espai per resoldre qüestions, inquietuds i així facilitar l’adaptació a la titulació i a la vida universitària.

  

            PROGRAMA

9:00– 9:30

Ja ets FIF! Benvinguda i presentació de l’equip deganal 

9:30-10:30

Com facilitar-te l’organització acadèmica

Tutories de carrera, cronogrames i guies docents

Saps com participar com a membre de la FIF?

Saps com i on millorar el teu nivell de català i anglès?

10:30 –10:50

Vols conèixer altres cultures?

Projectes de mobilitat: Internacionalització i Cooperació

10:50 –11:15 

Descans

11:15–11:45

Per què t’interessa Aula digital? Campus Extens UIB Virtual

11:45–12:10

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible. Qui són i què ofereixen?

12:10–12:30

Saps com el pot ajudar el Pla de tutories entre iguals (PTUI)?

12:30-12:50

Vols formar part de la representació estudiantil?

Delegació d’estudiants i Consell d’estudiants

12:50–13:30

Visita guiada a l'edifici o seu universitària

            

FIF: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia